Vi skapar trivsel på jobbet och förenklar din vardag

Vi erbjuder helhetslösningar inom facility management som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin egen verksamhet.

Genom att ta hand om allt från lokalvård och bemanning till catering och fruktkorgar hjälper vi till att skapa en trivsam arbetsplats som fungerar effektivt.

Våra entreprenörsdrivna bolag har lång erfarenhet och specialistkompetens inom respektive område av facility management. Genom samverkan mellan bolagen skapar vi förutsättningar för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just våra kunders behov.

När vi utför våra tjänster strävar vi efter att göra det så smidigt som möjligt för kunderna att bedriva sin verksamhet. Vi ser till att allt fungerar på kontoret, så att kunderna kan lägga sin tid och energi på sin kärnverksamhet.

Vår ambition är att bli en ledande aktör inom facility management i Norden genom att vara en kundorienterad och flexibel leverantör med högkvalitativa och skräddarsydda lösningar. Vi strävar efter att växa organiskt och via förvärv och skapa en miljö som attraherar och utvecklar branschens bästa talanger.

Våra tjänster

Lokalvård

Fastighets- och kontorsservice

Mat och dryck, inkl. catering

Bemanningstjänster

Våra bolag

Reledo består av en rad entreprenörsdrivna bolag som var och en är specialister inom områden som lokalvård, catering, fastighets- och kontorsservice och bemanning. Genom dessa kan vi erbjuda såväl enskilda lösningar som helhetstjänster utifrån kundens unika behov.

Printpal

Printpal levererar skrivare, printers och konferensutrustningar, från Haparanda i norr till Malmö i söder. Vi har en rikstäckande serviceorganisation som gör att vi kan ta ansvar för kunden hela vägen. Genom närvaro och täta kundsamarbeten har vi en bred bas av nöjda kunder över hela landet.

Städgladen

Städgladen erbjuder ett brett utbud av städtjänster för kontor, kommersiella ytor och avancerade miljöer. Bolaget är verksamma i Stockholm och Göteborg och har cirka 200 anställda. Genom personliga och långvariga kundrelationer och stort fokus på flexibla lösningar, har bolaget byggt en stark bas av stora och namnkunniga kunder.

Returab

Returab är specialister på återvinning från kontor och fastigheter. Genom effektiva lösningar som skapar tydlig spårbarhet i avfallshanteringen och med högt fokus på service, har man byggt en stark bas av nöjda kunder. Returab är verksamma i Stockholmsområdet.

enjojj

enjojj levererar kaffe, frukt, vatten och andra pausprodukter av hög kvalitét för arbetsplatser och kontor. Genom stark lokal närvaro och täta kundsamarbeten har man en bred bas av nöjda kunder. enjojj är verksamma i Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg.

Ekeby Städ

Ekeby Städ arbetar främst med företag, organisationer och föreningar i Uppsalatrakten och utför allt från städning till golvvård och fönsterputs. De har satsat medvetet på människor och städning som tryggar kvalitén och ger resultat.

I Clean Green

I Clean Green är ett serviceföretag inom Facility Management som bryr sig om helheten. Därför genomsyrar hållbarhet allt de gör; från miljöarbete till trivseln hos deras personal och kvaliteten de levererar till deras kunder.

Bofint

Bofint städar företagslokaler i västra Sverige. De har flera års erfarenhet från butiksstädning, kontorsstädning, lagerstädning, fönsterputs och byggstädning. De har sett och städat undan det mesta för alla typer av aktörer.

Exiso

Exiso levererar städlösningar för nya krav på renlighet. Deras tjänster hjälper företag med höga krav att uppnå sina mål. Exiso har idag över 200 medarbetare på 25 orter i Sverige.

Jörnsveds Charkstäd AB

Jörnsveds Charkstäd erbjuder rengöringstjänster och hygienteknik för livsmedelsindustrin, lokalvård av personalutrymmen samt servicetjänster. Med över 65 års erfarenhet är man en av Sveriges främsta leverantörer för specialiserade rengöringstjänster inom livsmedelsindustrin.

Puhdas Group

Puhdas Group erbjuder ett brett utbud av städtjänster för kontor, kommersiella ytor och avancerade miljöer. Bolaget är verksamt i Turku, Helsinki samt Tuusula och har över 300 anställda. Genom fokus på innovationer, hållbara och flexibla lösningar har bolaget byggt en stark bas med välkända och stora kunder.

Bli en del av Reledo

Är du intresserad av att bli en del av Reledo och bidra till att bygga upp ett av branschens ledande företag inom facility management?

Kontakta oss

Hållbarhet

På Reledo är vi engagerade i att arbeta på ett hållbart sätt för att både minska vår miljöpåverkan och skapa en positiv påverkan på samhället. Vi ser det som vårt ansvar att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål och samtidigt arbeta för att minska vår egen miljöpåverkan.

Läs mer

Reledo strävar efter öppet företagsklimat med hög affärsetik och öppen dialog. Medarbetare, kunder och leverantörer kan därför använda sig av vår Visselblåsarfunktion.

Vi är hållbara och ansvarsfulla

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst finns till för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om incidenter, händelser eller felaktigt agerande som kan påverka medarbetare, vår organisation, samhället eller miljön.

Medarbetare och andra uppmuntras att rapportera misstänkta fall av tjänstefel eller oetiskt beteende inom Reledo. Anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter och kränkningar - eller andra handlingar som strider mot EU-lagar eller nationella lagar, inom ett arbetsrelaterat sammanhang.

Du behöver inte ha några bevis som styrker dina misstankar, men all rapportering måste göras i god tro.

Reledos visselblåsarfunktion möjliggör helt anonym rapportering av eventuella problem eller potentiella brister i efterlevnad via en extern aktör. Det är viktigt att inkludera information om var den aktuella incidenten inträffade och vem den berör.

Hur det fungerar

  • Inlämnad uppgift kommer att hanteras, utredas och följas upp ordentligt och diskret med möjlighet till anonymitet och konfidentialitet under hela processen.
  • Om du rapporterar via vårt webbaserade verktyg kan du följa ditt ärende via portalen.
  • Det är frivilligt att dela dina personuppgifter, men kom ihåg att detta gör dig icke-anonym.
  • Alla slags repressalier mot en visselblåsare är ett brott mot Reledos uppförandekod och kommer inte att tolereras.

Nyheter

Reledo expanderar till Finland genom förvärvet av Puhdas Group

Genom förvärvet av Puhdas Group expanderar Reledo till Finland och tar därmed första steget in på den nordiska Facility-managementmarknaden.

Läs mer Läs alla våra nyheter

Kontakta oss

Jonas Warnander
CEO
Niclas Olsson
CEO
Kenneth Haavet
M&A
Adam Grankvist
Business Controller