”Det finns ett stort intresse för att gå med i Reledo”

I mitten av november växte sammanslagningen Reledo med ytterligare en aktör då Enjojj, bolag med namnen Enjojjit, blev del av gruppen som tidigare består av städbolagen Exiso, ICG Sverige, Ekebybruk Städ och Lokalservice, Bofint Städservice Sverige och Jörnsveds Charkstäd.

Förvärvet gäller samtliga bolag inom Enjojj. Bolagen levererar kaffe, frukt, vatten,”pausprodukter“, varuautomater och smartkylar till arbetsplatser och kontor i Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg.

– Enjojj är ett mycket fint och välskött bolag med ett tydligt fokus på tillväxt. När Reledo nu även kan erbjuda kaffe av högsta klass, andra drycker samt varuautomater så har vi tagit ett viktigt steg på vägen att kunna erbjuda våra kunder, enligt vår strategi, helhetslösningar och detta innefattar givetvis även kaffe och andra pausprodukter som en naturlig del av erbjudandet, säger Peter Möller, Managing Director för Celero Capital som äger 85 procent av Reledo medan entreprenörerna äger resterande 15 procent.

Reledo äger i sin tur 100 procent av dotterbolagen.

Nu är fokus inställt på ytterligare förvärv av fler bolag och ytterligare tjänster.

– Vi jobbar just nu aktivt med att komplettera vårt erbjudande ytterligare med andra bolag och tjänster. Det finns ett stort intresse för att gå med i Reledo. Entreprenörer tilltalas av vår modell där vi kombinerar lokalt entreprenörskap med det stora bolagets fördelar där vi kan erbjuda helhetslösningar till små och mellanstora bolag. Alla entreprenörer blir dessutom delägare i Reledo vilket borgar för att vi alla har samma incitament att hjälpa varandra och dra åt samma håll. Det finns en väldig styrka i den modellen, säger Peter Möller.

Efter årsskiftet och under första kvartalet tillträder Jonas Warnander som VD och Niclas Olsson posten som CFO, finanschef. Precis som Jonas Warnander har Niclas Olsson ett förflutet även från FM-branschen och har tidigare arbetat för ISS Facility Services och Sodexo.

Nu ska laget byggas av fler medarbetare men något större huvudkontor väntar inte då bolagets modell bygger på lokalt entreprenörskap.

– Efter att ha rekryterat en VD och finanschef kommer Reledo även att anställa en förvärvschef och en controller. Dessa positioner är viktiga för att stödja bolagets fortsatta expansion. Vår modell för hur vi driver Reledo är dock fokuserad på entreprenörskap samt lokalt beslutsfattande varför vi aldrig kommer bygga upp ett stort huvudkontor, säger Peter Möller.

Har ni gjort de första jobben under Reledo-flagg eller arbetar respektive bolag på under sina varumärken?

– Alla bolag inom Reledo har väl inarbetade varumärken som är viktiga för kunder och medarbetare. Vi möter fortsatt våra kunder med dessa. Vi har dock redan nu flera exempel på korsförsäljning mellan våra bolag som Reledo aktivt jobbar med från centralt håll, säger Peter Möller.

Hur ser du på läget i branschen?

– Vi ser att trenden är tydlig - företag ser alltmer vikten av att skapa en attraktiv arbetsmiljö för att driva personalnöjdhet och i förlängningen kundnöjdhet. Vi ser vidare att även små- och mellanstora bolag önskar köpa in helhetslösningar. Detta behov har tills Reledo skapades inte varit adresserat på ett tydligt sätt.

Sex bolag ingår nu i Reledo, när ni summerar 2024 hur många bolag ingår då i konstellationen?

– Vi vill inte ge någon exakt siffra kring detta. Vi är dock övertygade om, baserat på det starka intresse vi ser från bolag att gå med i Reledo, att vi kommer ha vuxit betydligt när vi summerar det året, säger Peter Möller.

Av Pernilla Hansson